Μπείτε στην σελίδα bigstockphoto επιλέξετε όποια εικόνα θέλετε μέσα από 18 εκατομμύρια εικόνες και στείλετε μας το link που την δείχνει π.χ (http://www.bigstockphoto.com/image-59237483/stock-photo-mad-artist-at-work). Εμείς θα την αγοράσουμε και θα την τυπώσουμε. Δεν ξεχνάτε να προσθέσετε στο email

Α) το μοντέλο Doppler στο οποίο θέλετε να γίνει η εκτύπωση (DIR 50-75-100-125).
Β) Τον τρόπο της εκτύπωσης : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ή ΚΑΘΕΤΗ

Από την πλευρά της Lifetherm, πρώτα σας στέλνουμε την μακέτα με email εσείς εγκρίνετε με απαντητικό email και κατόπιν εκτυπώνουμε.

Αρκεί βέβαια να καταβάλετε το 25% της αξίας του πάνελ σαν προκαταβολή.

© Lifetherm | created by Common Room